Jesle a Školka SmartKids

Program dne soukromá školka SmartKids

Jak funguje soukromá školka SmartKids?

Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (pátek do 17 hodin). Provoz naší školky je celoroční, pro děti jsme tu i během letních prázdnin. Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jogínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky. Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní orientační rozvrh

8:00 – 9:00 Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh

9:00 – 9:30 Společné přivítání, ranní kruh

9:30 – 10:00 Dopolední svačina

10:00 – 12:00 Vzdělávací aktivity a pobyt venku

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po dopoledním programu

13:00 – 14:30 Spánek, odpočinek

14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 15:45 Kroužky a volnočasové aktivity

16:00 – 18:00 Pobyt venku, volná hra, vyzvedávání dětí

Jeden den ve školce SmartKids

Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! Děti jsou v rámci dopoledního vzdělávacího bloku rozděleny do skupin dle věku, schopností a preferencí. Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled učiva a probraných témat a doporučení. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.

Zde se můžete podívat na ukázku pravidelného reportu, který Vám každý měsíc zasíláme.

Bezpečnost a zdraví

Jelikož je pro nás zdravé a bezpečné prostředí jednou z priorit, používáme výkonné profesionální čističky vzduchu, pravidelně probíhá desinfekce prostor školky, ploch a hraček, klademe zvýšený důraz na běžnou hygienu a desinfekci rukou dětí i personálu. Přijímáme pouze zdravé děti, a v případě výskytu příznaků infekční choroby během pobytu ve školce neprodleně kontaktujeme rodiče.

Děti vedeme ke správným hygienickým návykům a soustředíme se také na správné stolování a etiketu.

Zvýšenou pozornost věnujeme bezpečnosti při volné hře, splňujeme veškeré přísné hygienické normy.

Průběžně obměňujeme výběr hraček a vybavení školky, hračky pořizujeme pouze z nezávadných materiálů.