Režim dne

Jak školka funguje?

Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (pátek do 17 hodin). Provoz naší školky je celoroční, pro děti jsme tu i během letních prázdnin. Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jogínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky. Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní orientační rozvrh

8:00 – 9:00                  Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh

9:00 – 9:30                  Společné přivítání, ranní kruh  

9:30 – 10:00               Dopolední svačina                                         

10:00 – 12:00            Vzdělávací aktivity a pobyt venku           

12:00 – 12:30            Hygiena, oběd 

12:30 – 13:00            Vyzvedávání dětí po dopoledním programu                                        

13:00 – 14:30            Spánek, odpočinek  

14:30 – 15:00            Hygiena, odpolední svačina                                        

15:00 – 15:45             Kroužky a volnočasové aktivity                 

16:00 – 18:00             Pobyt venku, volná hra, vyzvedávání dětí                  

Jeden den ve školce SmartKids

Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! Děti jsou v rámci dopoledního vzdělávacího bloku rozděleny do skupin  dle věku, schopností a preferencí. Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled učiva a probraných témat a doporučení.  S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.

Zde se můžete podívat na ukázku Pravidelného reportu, který Vám každý měsíc zasíláme.