Hudební výchova ve školce

31. 05. 2022
Pobočka Hůrka Pobočka Stodůlky Pobočka Luka

Hudební výchova ve školce

Dopoledne ve školce je plné aktivit. Často zařazujeme i hudební činnosti s Orffovou sadou nástrojů. Nástroje jsou ideální pro první kontakt dítěte s hudbou a podporují koncepci hudebního vzdělávání, ale i jemné motoriky. Původci konceptu jsou Carl Orff spolu s Gunild Keetmann a Dorothee Günther.