Logohrátky

Oblíbenou každotýdenní aktivitou v naší školce jsou mimo jiné „Logohrátky“, kdy mají děti každý měsíc nachystanou omalovánku s básničkou, obrázkovou pohádku a trénují artikulační a dechová cvičení.