Jesle a Školka SmartKids

Kroužky v školce SmartKids

Kroužky

Pro odpolední program jsme zvolili pestrý výběr aktivit, které děti zábavně stimulují ve všech oblastech. Snažíme se tak co nejvíce rozšířit jejich obzory a nabízet jim různé podněty pro jejich přirozený rozvoj.

V pondělí cvičíme jako Jogínci a učíme se tak soustředit, vnímat své tělo, relaxovat, ale také se umíme pořádně protáhnout. Nejvíce děti baví, když se mohou proměnit ve zvířátka, spolupracovat s kamarádem a nebo používají různé pomůcky.

2-768x313.

Úterý a čtvrtek patří Angličtině, která se stala neodmyslitelným základem dnešní doby, proto se poctivě seznamujeme s primární slovní zásobou. Děti vždy zaujmou připravené pracovní listy, pexeso, hry na interaktivní tabuli nebo maňáskové divadlo. Nechybí ani oblíbené písničky a říkanky.

10-768x311

Ve středu si hrajeme se slovíčky a písmenky při Logohrátkách. Problémů s řečí bohužel neustále přibývá a proto už od raného věku pravidelně trénujeme řečová centra za pomoci zábavných artikulačních cvičení, logopedických pohádek, a zkoušení jednotlivých slovních spojení.

7-1-768x485

Pátek je ve znamení Malých Muzikantů, tedy jakési uvolnění po celém týdnu. Tancujeme, hrajeme na hudební nástroje, učíme se pomocí rytmických aktivit a přirozeně zapojujeme hudbu do dětského světa.

4-768x300

Jednou měsíčně se proměníme ve Veselé kuchtíky. Vlastní příprava pokrmů děti motivuje k ochutnávání nových chutí a posiluje jemnou motoriku, jelikož si vyzkouší mnoho různých činností jako je krájení, potírání, válení, plnění atd. Především je tato práce velmi baví a jsou pyšní na svůj výsledek. Vždy se přizpůsobujeme aktuálnímu ročnímu období nebo tématu, které máme.

3-768x304

Každý den se učíme dodržovat pravidla naší školky a chovat se k sobě hezky. Vždy se ale v našem tématu také zaměříme na Etiketu a snažíme se děti naučit základům chování ve společenských situacích, které jsou samozřejmě přiměřené jejich věku a zkušenostem. Je moc hezké pozorovat, když se z našich rošťáků stávají malí gentlemani a holčičky se proměňují v dámy.

9