VÍTEJTE VE ŠKOLCE A JESLÍCH SMARTKIDS

Pomáháme Vašemu dítěti k úspěchu v učení i v životě!

Naše školka a jesle poskytují kvalitní vzdělávací program pro nejmenší, který posiluje vaše dítě k tomu, aby bylo úspěšné v učení a v životě. Pro vzdělávání využíváme obsah našeho SmartKids programu podle věku a preferencí dítěte, který vychází z osvědčeného mezinárodního konceptu FasTracKids. Zábavnou formou naučíme Vaše dítě celoživotním dovednostem. Nechybí interakce a poutavé zážitky v kolektivu ostatních dětí. Podporujeme rodiny v celostním vývoji dítěte rozvojem 5 nezbytných dovedností: kritického myšlení, kreativity, komunikace, spolupráce a sebedůvěry.

Domluvte si termín prohlídky, rádi Vám vše ukážeme osobně.

Náš projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

SmartKids I.  – CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016210

SmartKids II. – CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016654

Co Vám nabízíme?

Naše školky a jesle poskytují komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte, zároveň garantujeme individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí. Přijímáme děti od 1 roka do 6 let, přičemž nejpočetnější skupinku tvoří děti ve věku 2 – 4 roky. Děti mladší 1 roku přijímáme po dohodě.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávaní. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte. Nechceme děti měnit, protože každé dítě je jedinečné, ale jemně rozvíjíme jejich přirozenou osobnost a nadání. Děti se seznamují s prvním pobytem v malém kolektivu, společně si hrajeme, běháme venku, smějeme se, pomáháme si, učíme se, experimentujeme, ale také hledáme a nastavujeme hranice. Děláme zkrátka vše proto, aby se u nás dětem líbilo, byly spokojené, a do školky chodily rády – stejně jako my.

Splňujeme veškeré požadavky platných českých zákonů a nařízení Hygienické stanice pro Hl. m. Prahu, jsme pojištěni proti nečekaným událostem a úrazům. Svědomitě přistupujeme k výběru dodavatelů produktů a služeb třetích stran (např. stravování).

Domluvíte se s námi rusky a anglicky.

V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.

Jak školka funguje?

Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (pátek do 17 hodin). Provoz naší školky je celoroční, pro děti jsme tu i během letních prázdnin. Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jógínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky. Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní orientační rozvrh

8:00 – 9:00 Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh      

9:00 – 9:30 Společné přivítání, ranní kruh   

10:00 – 12:00 Vzdělávací aktivity a pobyt venku

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po dopoledním programu

13:00 – 14:30 Spánek, odpočinek

14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 15:45 Kroužky a volnočasové aktivity

16:00 – 18:00 Pobyt venku, volná hra, vyzvedávání dětí

Jeden den ve školce SmartKids

Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! Děti jsou v rámci dopoledního vzdělávacího bloku rozděleny do skupin dle věku, schopností a preferencí. Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled učiva a probraných témat a doporučení. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.

Zde se můžete podívat na ukázku Pravidelného reportu, který Vám každý měsíc zasíláme.

Jaké je u nás stravování?

Stravování zajišťuje firma Mosaica-catering, která nabízí kvalitní a chutnou stravu složenou převážně z potravin v biokvalitě (www.mosaica-catering.cz). V případě, že má dítě jakoukoli potřebu dietní stravy, snažíme se rodičům maximálně vyjít vstříc a společně naplánujeme individuální variantu stravování, která bude vyhovovat oběma stranám.

Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu. Dbáme na dostatečný pitný režim dětí.

V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.

Vzorový jídelníček

Kolik to stojí?

Skvělá novinka ! Od 1.6.2020 rodiče zapojení do projektu EU nehradí stravné, pouze školné. Více informací Vám rádi poskytneme na info@skolkasmartkids.cz

Celodenní docházka (8 – 18 hod):

5x týdně = 10. 900,- Kč/měsíc

4x týdně = 9. 400,- Kč/měsíc

3x týdně = 8. 500,- Kč/měsíc

2x týdně = 7. 600,- Kč/měsíc

1x týdne = 4. 900,- Kč/měsíc  (pouze pátek)

Půldenní docházka (8 – 13 hod):

5x týdně = 7. 900,- Kč/měsíc

4x týdně = 6. 900,- Kč/měsíc

3x týdně = 5. 900,- Kč/měsíc

2x týdně = 4. 900,- Kč/měsíc

1x týdne = 3. 900,- Kč/měsíc  (pouze pátek)

Děti mladší dvou let a děti se speciálními potřebami  + 25% z ceny školného.

Děti mladší 15 měsíců + 40 % z ceny školného

Cena zahrnuje: školné, vzdělávací program SmartKids dle věku dítěte, kroužky, školní akce, materiály na kreativní činnost, pravidelné měsíční reporty, oslavu narozenin.

Stravné je 100 Kč/den, a zahrnuje 2x svačinu, oběd a celodenní pitný režim – hradí pouze rodiče, kteří nejsou zapojeni do projektu EU

Individuální varianty docházky po předchozí domluvě.

Při odloženém nástupu do školky je hrazen rezervační poplatek ve výši 3000,- Kč, který bude odečten od první platby. V případě, že dítě do školky nenastoupí, rezervační poplatek propadá.